Saturday, February 5, 2011

DI ANTARA KATA DAN MAKNA

Adakalanya

seseorang berkata

dan kita menerimanya

persis seperti apa yang diucapkan.

Adakalanya

seseorang berkata

tetapi kita mentafsirnya

jauh di sebalik makna.

Kata-kata dan makna

kadangkala berbeza

di antara ungkapan dan ucapan.

Kata-kata dan makna

kadangkala membuatkan kita

menjadi perenung dan pentafsir

untuk mencari

makna sebenar

di sebalik ucapan dan ungkapan

yang kadangkala

memungkinkan kita

berlainan faham.

ZAINAL LASIM,

2006.

No comments: